Tải bộ phần mềm Matlab R2018A Full kèm active key, link tải Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1GcYLJdtp3lf6zWIQDkDb6BsMZKE7fFuT/view?usp=sharing

Matlab R2018b full phiên bản mới nhất, Matlab là bộ phần mềm tính toán toán học và lập trình

Kích hoạt MATLAB R2018b:

Hướng dẫn cài, chọn 1 trong 2 cách
1) Standalone (khuyên dùng):
– Lựa chọn “Use a File Installation Key” và cung cấp FIK bên dưới:
09806-07443-53955-64350-21751-41297
40236-45817-26714-51426-39281 (Matlab Production Server)
– Sau khi cài đặt xong, coppy và dán đè thư mục “bin” tương ứng vào thư mục cài đặt Matlab
– Sử dụng “license_standalone.lic” khi được hỏi bản quyền ….. active.

2) Floating license (network license server):
– Lựa “Use a File Installation Key” và cung cấp FIK sau đây
31095-30030-55416-47440-21946-54205
57726-51709-20682-42954-31195 (Matlab Production Server)
– Sau khi cài đặt xong, coppy và dán đè thư mục “bin” tương ứng vào thư mục cài đặt Matlab
– Sử dụng license_server.lic khi được hỏi bản quyền ….. active.

Tạo tài khoản Mathworks:

Trong một số trường hợp người dùng cần phải cài đặt thêm một số gói hỗ trợ, Matlab sẽ yêu cầu đăng nhập tài khoản Mathworks, bạn có thể đăng ký và kích hoạt tài khoản theo liên kết sau: https://www.mathworks.com/mwaccount/register

Bạn có thể xem thêm các bài viết sử dụng Matlab tại Blog T17lab.com theo liên kết: https://www2.t17lab.com/blog/tag/matlab/