Sử dụng IMSI Catcher trích xuất dữ liệu GSM thời gian thực

Bài viết cập nhật mới nhất theo link sau Hướng dẫn thu tín hiệu GSM trên Ubuntu 18 Bài viết vì mục đích học tập, mọi thử nghiệm tấn công không kiểm soát có thể là hành vi phạm luật, hãy thực hiện có trách nhiệm. Nếu bạn chưa cài đặt GRGSM, hãy tham khảo … Continue reading Sử dụng IMSI Catcher trích xuất dữ liệu GSM thời gian thực