Giới thiệu

Chúng tôi là nhóm các nghiên cứu sinh thực hiện các bài viết và thực hành về an toàn thông tin, mạng viễn thông, mạng truyền dẫn được sử dụng trong các hạ tầng CNTT phổ biến ngày nay. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến nhiều thông tin cho những đọc giả là người Việt Nam, chúng tôi muốn mọi người nhận thức các nguy cơ mất an toàn thông tin trong các thiết bị điện tử sử dụng hàng ngày, từ đó bạn có thể tự bảo vệ mình trước những nguy cơ rò rỉ thông tin các nhân và dữ liệu tổ chức.

An toàn vô tuyến

Các tìm hiểu về tính chất sóng vô tuyến và ứng dụng trong các giao thức truyền tải công nghiệp, những vấn đề về an toàn trong giao thức truyền tải dữ liệu.

An toàn ứng dụng

T17Lab cũng tập hợp các bài viết về đánh giá an toàn trong các ứng dụng máy tính, tuy nhiên chúng tôi không tập trung vào các bài viết với mục tiêu tấn công, phá hoại chủ đích.

Phát triển công cụ

T17Lab sẽ công bố các công cụ bảo mật tổng hợp hoặc tự phát triển với mục tiêu chia sẻ cộng đồng. Người dùng cần sử dụng có trách nhiệm, không thực hiện tấn công phá hoại.