Trong nhiều bài viết trước đây, T17Lab đã có các hướng dẫn cài đặt GNU Radio và phần mềm xử lý tín hiệu GSM 2G trên phiên bản Ubuntu 18. Tới thời điểm hiện tại, các phần mềm và hệ điều hành đều có các nâng cấp, trong bài viết này T17Lab sẽ hướng dẫn các bước cài đặt nhanh các phần mềm bằng gói công cụ hỗ trợ Pybombs (GNU Radio 3.8, GRGSM trên Ubuntu 20).

Cài đặt GNU Radio 3.8, GRGSM trên Ubuntu 20

Trong phạm vi bài viết, tôi tiến hành cài đặt GNU Radio phiên bản 3.8 (phiên bản mới nhất 3.10) trên Ubuntu 20, đây là phiên bản tương thích nhất tại thời điểm hiện tại. Toàn bộ quá trình cài đặt được khuyến nghị trên Ubuntu 20 cài đặt mới để tránh xung đột các gói cài đặt, công cụ dùng quản lý toàn bộ mã nguồn GNU Radio là Pybombs (https://github.com/gnuradio/pybombs)

sudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install pybombs
pybombs auto-config
pybombs recipes add-defaults
pybombs prefix init ~/prefix-3.8 -R gnuradio38 #lệnh này cho phép người dùng cài đặt nhiều phiên bản GNU Radio khác nhau vào các thư mục chỉ định
source ~/prefix-3.8/setup_env.sh
pybombs install gr-gsm
gnuradio-companion
Quá trình cài đặt GNURADIO sử dụng công cụ Pybombs cho phép linh hoạt quản lý các gói cài đặt trên nhiều phiên bản phần mềm khác nhau

 

Bài viết tham khảo GNU Radio + Ubunbu 18:

Máy ảo VMWare cài đặt Ubuntu 18 + GRGSM

Hướng dẫn thu tín hiệu GSM trên Ubuntu 18

 

Hướng dẫn cài đặt grgsm trên Ubuntu 18

Sử dụng IMSI Catcher trích xuất dữ liệu GSM thời gian thực