Thiết bị cho phép chuyển sim vật lý khi cắm vào khe sim điện thoại và cho phép chuyển đến sim cần sử dụng qua nút chuyển tương ứng

Khe lắp nano sim chuyển vật lý
Hoạt động trên Iphone
Khe lắp sim không tháo lắp thẻ vật lý