Software Defined Radio (SDR)

Dự án nghiên cứu bảo mật sóng vô tuyến sử dụng nền tảng Software Defined Radio (SDR). Được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thực tế trong khoảng 10 năm trở lại đây, nền tảng xử lý tín hiệu sóng vô tuyến sử dụng phần mềm (SDR) cung cấp cho các nhà nghiên cứu phát triển những tiêu chuẩn truyền dữ liệu mới (4G, 5G, Wifi, Bluetooth,...) phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng. T17Lab thực hiện chuyên mục nghiên cứu bảo mật các dạng tấn công sóng không dây trong dân sự và công nghiệp.

Sóng vô tuyến

Nghiên cứu các đặc tính, giao thức truyền dẫn của sóng vô tuyến dân dụng sử dụng các thiết bị vô tuyến số

Bảo mật sóng vô tuyến

Tổng hợp, tài liệu hóa các mô hình bảo mật sử dụng sóng vô tuyến được áp dụng ngày nay.