Công cụ SatGen3 cho phép người dùng điều chỉnh hành trình GPS thông qua tích hợp bản đồ.