Giới thiệu EvilCrow RF trong nghiên cứu an toàn sóng vô tuyến

31/07/2021SDR, Security

Trong bài viết này, T17Lab giới thiệu một phần cứng có tên EvilCrow-RF có giá thành ~34 USD mua từ Aliexpress – https://aliexpress.com/item/1005002476481892.html Cảnh báo an toàn: Evil Crow RF là một thiết bị vô tuyến cơ bản dành cho các chuyên gia và những người đam mê an ninh mạng. Chúng tôi không chịu … Read More