Phát hành Tài liệu SDRSharp phiên bản 5.5

19/05/2022SDR

Paolo Romani (IZ1MLL) gần đây đã phát hành phiên bản 5.5 của tài liệu PDF Hướng dẫn  SDRSharp của mình. Cuốn sách có sẵn để tải xuống trên trang Airspy, chỉ cần cuộn xuống tiêu đề “SDR # Big Book in English”. Như trước tài liệu là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng SDRSharp, … Read More