Một trong những tính năng vượt trội trong công nghệ vô tuyến số (SDR) là cung cấp cho người dùng dữ liệu thô theo định dạng I/Q (In-Phase and Quadrature Signals) phục vụ phân tích thủ công sau khi thu thập tín hiệu. Các tập tin dữ liệu còn có thể chuyển đổi lẫn nhau phù hợp cho từng loại máy thu/phát khác nhau. Thật chất, I/Q chứa các thông tin, đặc tính của của tín hiệu vô tuyến và cho phép người dùng tái tạo lại dữ liệu, kỹ thuật điều chế. Hoặc có thể hiểu một cách khác, tập tin I/Q là một dạng của tập tin âm thanh lossless, nó cho phép chứa những thông tin sóng ở mức độ chi tiết nhất và giảm thiểu việc thông tin bị mất trong quá trình thu thập thông qua nghe lén.

Trên thực tế, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cũng thường sử dụng phương pháp ghi nhận dữ liệu dạng I/Q để kiểm tra tình trạng hoạt động tại các trạm BTS và làm cơ sở phân tích, báo cáo sau đó. Trong lĩnh vực điều tra, thu thập dữ liệu dạng số cũng sẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật xử lý phổ tín hiệu theo một điều kiện cụ thể nào đó để làm bằng chứng số. Ngoài việc ghi lại các dữ liệu, công nghệ SDR còn cho người dùng tạo ra các dữ liệu giả tùy biến thông qua các phần mềm tính toán I/Q như Matlab, Python, các máy phát tín hiệu chuyên dụng,…

Phần mềm Spectrum Painter ứng dụng việc điều khiển tín hiệu theo mã I/Q nhằm tạo ra hiệu ứng hình ảnh tại khung FFT khi tiến hành phát sóng. Ngoài ra, người dùng có thể tạo ra dịnh dạng tập tin âm thanh .wav và truyền đi trong kênh radio dân dụng để tạo ra hiệu ứng tương tự tại máy thu. Video sử dụng bộ phát HackRF và bộ thu SDR Elonics E4000 trong môi trường cách ly tín hiệu. Cần chú ý rằng các dữ liệu này có thể gây nhiễu loạn tín hiệu vô tuyến do tính biến thiên về cường độ và độ rộng của kênh truyền; vì vậy cần thực hiện thử nghiệm tại các dãy tần số không gây ảnh hưởng đến các hoạt động dân sự khác hoặc tiến hành tại các khu vực cách ly tín hiệu vô tuyến.


Tuy đây không phải là một dạng ứng dụng chính của phương pháp lưu trữ I/Q, nhưng nó cũng thể hiện tính linh động và khả năng tùy biến dữ liệu giả mạo của công nghệ vô tuyến số. Trước những thách thức của an toàn tần số vô tuyến điện, các tổ chức có khai thác tần số vô tuyến cần áp dụng những cơ chế bảo vệ tính bí mật, tính toàn vẹn và tính xác thực (confidentiality, integrity, authenticity) trên kênh truyền để an toàn thông tin trong lĩnh vực viễn thông.

Tham khảo: Using SDR IQ Recordings.pdf