Phần 1: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p1

Phần 2: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p2

Phần 3: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p3

Phần 4: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p4

Trong phần 4, tôi sẽ tiếp tục sử dụng GNU Radio và phần cứng HackRF đóng vai trò là máy phát tín hiệu nhiễu radio; sau đó sẽ kiểm tra bằng cách điều chỉnh tần số thiết bị thu. Các ví dụ được thực hiện trong môi trường cách ly và được giám sát. Việc phát sóng có thể gây can nhiễu xung quanh và vi phạm pháp luật, do vậy người dùng cần thực hiện có trách nhiệm.

Đây là một ví dụ dùng trong các dạng tấn công can nhiễu tín hiệu sử dụng SDR, giả sử các hệ thống truyền dữ liệu không dây như Zigbee, Wifi, Radio FM, GSM, GPS,… trong vùng tín hiệu bị can nhiễu thì các thiết bị thu/phát sóng khác sẽ bị vô hiệu hóa khả năng truyền tin và gây mất an toàn vô tuyến điện điện. Trong sơ đồ khối GNU Radio tôi sẽ chọn một nguồn tạo tín hiệu noise, sau đó điều chế theo WBFM và cuối cùng là khuếch đại chuyển đến HackRF để phát. Tại thiết bị thu chúng ta sẽ thấy được ảnh hưởng của việc can nhiễu ảnh hưởng lớn đến hoạt động của sóng vô tuyến, đây chính là điểm yếu của các hệ thống truyền tín hiệu không dây và có thể dễ dàng thực hiện thông qua các thiết bị SDR rẻ tiền.

Sơ đồ khối GNU Radio tạo tín hiệu nhiễu và phát qua ăn-ten thiết bị HackRF

Bước 1: Nguồn dữ liệu đầu vào tôi chọn khối Noise Source để tạo một nguồn tín hiệu chuyển đến khối điều chế WBFM.

Khối tạo tín hiệu nhiễu trong GNU Radio, cần chọn dạng xuất đầu ra là Float để tương thích khối WBFM.

Bước 2: Chọn khối điều chế tín hiệu phát WBFM, khối này được dùng để phát tín hiệu Radio FM, trong trường hợp đầu vào là tập tin âm thanh hoặc micro từ máy tính thì tín hiệu đầu ra sẽ đóng vai trò là một trạm phát radio FM thông thường.

Khối phát radio WBFM

Bước 3: Khuyếch đại tín hiệu

Khối này dùng khuếch đại các tín hiệu đầu vào và chuyển sang khối phát là thiết bị HackRF.

Bước 4: Chọn thiết bị phát và đồ thị theo dõi

Dữ liệu đầu ra được chuyển đến phần cứng HackRF đồng thời chuyển đến khối đồ thị QT GUI Sink để theo dõi trực tiếp. Tuy nhiên người dùng cần chú ý khi sử dụng GUI Sink trong sơ đồ, do GNU Radio có một vài lựa chọn tại khối Options cho phép thiết lập loại GUI là QT hoặc WX; bạn cần xách định hoặc chọn phù hợp với yêu cầu thực tế.

Chọn khối xử lý dữ liệu đầu ra cho tín hiệu nhiễu và phát đi trong không gian
Người dùng cần chọn GUI tương thích với GUI Sink khi chọn khối hiển thị tín hiệu

Phần mềm GNU Radio hỗ trợ các phần cứng đầu ra như sau:

  • gnuradio .cfile
  • CCCamp 2015 rad1o Badge
  • Great Scott Gadgets HackRF
  • Nuand LLC bladeRF
  • Ettus USRP Devices
  • Fairwaves UmTRX
  • Red Pitaya SDR transceiver (http://bazaar.redpitaya.com)

Tham khảo thêm danh mục https://github.com/osmocom/gr-osmosdr.

Tải file radiojamming.grc