Trong video này, tôi thực hiện demo thu tín hiệu bộ đàm hiệu Spender hoạt động trong môi trường thực thế và sử dụng RTL-SDR để tiến hành nghe lén các cuộc đàm thoại truyền qua không gian. Trên thực tế, các hãng cung cấp thiết bị bộ đàm khác nhau có thể áp dụng các kỹ thuật bảo vệ kênh truyền khác nhau hoặc sử dụng các phương pháp điều chế khác nhau. Cần chú ý rằng, việc nghe lén các cuộc đàm thoại này có thể ảnh hưởng đến chính sách riêng tư của người dùng hoặc vi phạm một số vấn đề an toàn , việc demo trong video này được giới hạn trong thời gian và không gian thử nghiệm.

Kết quả thu được: Như video, ta có thể thấy rõ là việc nghe lén tín hiệu bộ đàm sử dụng RTL-SDR cho kết quả âm thanh rõ ràng, hình ảnh waterfall cho phép ta thấy được các tần số mà bộ đàm đang hoạt động (xem hình dưới).

Waterfall cho phép người dùng thấy được các tần số mà bộ đàm đang hoạt động