Thiết bị chuyển khe sim vật lý

28/09/2021SDR

Thiết bị cho phép chuyển sim vật lý khi cắm vào khe sim điện thoại và cho phép chuyển đến sim cần sử dụng qua nút chuyển tương ứng