T17Lab thực hiện hướng dẫn cài đặt Simulink_HackRF trên Matlab R2017a hỗ trợ kết nối với phần cứng HackRF. simulink-hackrf hỗ trợ người dùng là các phòng lab, nghiên cứu sinh thực hiện thí nghiệm sóng radio, điều chế tín hiệu gởi/nhận sử dụng trên Matlab.

Tài liệu cài đặt: https://www2.t17lab.com/media/sdr/documents/simulink_hackrf_matlab/Matlab_HackRF.pdf
Bộ công cụ hỗ trợ biên dịch: https://www2.t17lab.com/media/sdr/documents/simulink_hackrf_matlab/

Sơ đồ khối hỗ trợ HackRF tại Matlab