SDRangel là một dự án mã nguồn mở sử dụng Qt5 / OpenGL 3.0+ SDR và các bộ thư viện xử lý tín hiệu của nhiều hãng cung cấp phần cứng SDR. Đây là một công cụ khá hiệu quả phục vụ việc dịch ngược tín hiệu vô tuyến (reverse engineering), phù hợp cho các nghiên cứu sinh, chuyên gia phân tích trong lĩnh vực vô tuyến viễn thông. Hơn nữa, SDRagel hỗ trợ xử lý tín hiệu từ nhiều phần cứng cùng thời điểm, việc này hữu hiệu cho các tình huống theo dõi nhảy băng tần, mở rộng băng tần cần xử lý,…

Việc cài đặt được chúng tôi thực hiện trên Ubuntu 16 và diễn ra khá đơn giản theo thông tin hướng dẫn từ trang sdrangel, các tính năng vẫn đang được tác giả và cộng động tiếp tục phát triển, điển hình là trong một số bài viết mới đây đã cập nhật khả năng Tx trên phần cứng LimeSDR. So với các phần mềm SDR trên hệ điều hành Ubuntu, thì GNURadio vẫn được xem là khá xuất xắc do khả năng tương thích phần cứng và tính năng khá đầy đủ, hi vọng trong tương lại SDRAngel sẽ cải tiến thêm nhiều plugin để người dùng có thêm lựa chọn khi tiếp cận các nghiên cứu về Software Defined Radio.

Hướng dẫn cài đặt SDRAngel

T17Lab thực hiện trên hệ điều hành Ubuntu 16.

# sudo apt-get install cmake g++ pkg-config libfftw3-dev libqt5multimedia5-plugins qtmultimedia5-dev qttools5-dev qttools5-dev-tools libqt5opengl5-dev qtbase5-dev libusb-1.0-0 librtlsdr-dev libboost-all-dev libasound2-dev pulseaudio libnanomsg-dev libopencv-dev libsqlite3-dev

# git clone https://github.com/f4exb/sdrangel.git

# cd sdrangel && mkdir build && cd build && cmake ../ && make

# sudo make install

# sdrangel

Giao diện SDRAngel

Phiên bản cài đặt SDRangel 3.6.0
SDRAngel thu tín hiệu FM 104.5MHz sử dụng bộ giải điều chế Broadcast FM Demod và Channel Analyzer NG
SDRAngel thu tín hiệu FM 104.5MHz sử dụng bộ giải điều chế Broadcast FM Demod
Các plugin hỗ trợ trong phiên bản SDRAngel 3.6.0
Các plugin hỗ trợ trong phiên bản SDRAngel 3.6.0

 

Đánh giá SDRAngel

Theo đánh giá của T17Lab, thì SDRAngel hỗ trợ tốt trong tình huống sử dụng nhiều thiết bị thu để xử lý và theo dõi song song. Số lượng phần cứng và bộ giải điều chế được tác giả cập nhật khá đầy đủ thông qua cổng USB cũng như qua giao thức mạng TCP/UDP, tuy nhiên tính năng Tx sẽ cần thời gian để hỗ trợ nhiều hơn các phần cứng từ các nhà phát triển khác. SDRAngel có một số tính năng Channel Analyzer NG sẽ hỗ trợ người dùng  trong việc xác định dạng điều chế của kênh truyền vô tuyến, hi vọng bạn sẽ có những trải nghiệm và đừng quên gởi phản hồi của bạn nếu có những thông tin cập nhật cho chúng tôi.