Nếu bạn đã sử dụng công cụ quét mạng Nmap thường xuyên, thì đây là một hướng dẫn xuất report sang dạng HTML trực quan cho việc xem và báo cáo. Sau đây là một số cách mà tôi hay sử dụng trong quá trình sử dụng Nmap.

1. Hãy luôn xuất báo cáo kết quả quét mạng bằng các thêm tham số -oA report_name

Thêm tham số -oA report_name cho phép xuất ra nhiều định dạng kết quả

2. Bạn có thể xem báo cáo bằng công cụ Zenmap, hãy mở tập tin kết quả định dạng .xml để có thể hiển thị trực quan hơn.

Kết quả quét mạng được mở bằng phần mềm Zenmap

3. Xuất báo cáo định dạng .xml sang .html để có thể xem trên trình duyệt web và chia sẻ kết quả quét mạng. Người dùng có thể sử dụng lệnh sau để chuyển kết quả .xml sang .html

# xsltproc scanSSL.xml -o scanSSL.html

Kết quả quét được chuyển từ định dạng .xml sang .html

Ngoài ra, người dùng có thể thay đổi tập tin giao diện có định dạng .xsl để việc lọc hoặc sắp xếp các kết quả theo host, port, service, …

# wget https://raw.githubusercontent.com/honze-net/nmap-bootstrap-xsl/master/nmap-bootstrap.xsl
# xsltproc scanSSL.xml nmap-bootstrap.xsl -o scanSSL.html

Sử dụng giao diện Bootstrap cho báo cáo kết quả HTML

Xem bản quét thử nghiệm tại scanSSL.html