Thực hiện phát sóng GPS với cường độ mạnh hơn, thiết bị thu nhận thấy rõ các tín hiệu. Đây là nguyên nhân các máy thu trong khu vực bị áp chế tín hiệu GPS dễ dàng thị thay đổi thông tin.