SatGen cho phép người dùng xuất dữ liệu sang nhiều định dạng phục vụ các mục đích giả lập lịch trình GPS