OpenWebRX là phần mềm phát triển trên ngôn ngữ Python cho phép người dùng kết nối thiết bị SDR và phát trực tuyến thông qua mạng internet. Một số lượng người dùng cố định (được định nghĩa trong tập tin cấu hình) có thể truy cập và điều chỉnh các tần số hoàn toàn trên giao diện web. Đối với người dùng cùng hệ thống mạng, bạn có thể truy cập trực tiếp thông qua địa chỉ IP, hoặc nếu chủ sở hữu thiết bị SDR muốn chia sẻ với thế giới internet, thì đơn giản bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản tại trang sdr.hu và liên kết truy cập sẽ được cập nhật ngay lập tức tại trang web của tác giả.

Ưu điểm của phẩn mềm là 1. cho phép chia sẻ tài nguyên phần cứng cho nhiều người truy cập, 2. những vùng quốc gia khác nhau sẽ có các dãy tần số thu khác nhau, sử dụng OpenWebRX chia sẻ tín hiệu trực tuyến sẽ giảm được các giới hạn về mặt địa lý.

Trong phiên bản cập nhật mới nhất của OpenWebSDR, tác giả dự án András Retzler đã cập nhật thêm hai tính năng khá đặc biệt là Hỗ trợ xem 3DTích hợp giải điều chế BPSK31, đây cũng là phiên bản đánh dấu tác giả vừa hoàn thành luận án thạc sỹ cho những tính năng mà anh đã nghiên cứu trong suốt vài năm qua. Nếu bạn là một nghiên cứu sinh chuyên về viễn thông vô tuyến thì tài liệu Integrating digital demodulators into OpenWebRX khá phù hợp cho việc học tập kinh nghiệm để phát triển một sản phẩm/ dự án nguồn mở với nền tảng Software Defined Radio.

Video: OpenWebRX + SDR – Giải pháp chia sẻ trực tuyến dữ liệu vô tuyến


Người dùng có thể tải mã nguồn, thực hiện cài đặt các thư viện và cấu hình OpenWebRX theo hướng dẫn tại trang web chính thức http://sdr.hu/openwebrx.

Giao diện web sau khi thực thi lệnh ./openwebrx.py

Tập tin cấu hình OpenWebRX cho phép người dùng xác định tần số trung tâm, tần số lấy mẫu (sample rate) và các thông tin mô tả thiết bị thu.
Giao diện web sau khi thực thi lệnh ./openwebrx.py
OpwenWebRX hỗ trợ xem dạng 3D thuận tiện cho phân tích độ mạnh của tín hiệu một cách trực quan
Người dùng có thể đăng ký tài khoản tại liên kết http://sdr.hu/register và cấu hình mã định danh tại tập tin cấu hình
Các thông tin truy xuất thiết bị SDR của bạn sẽ nhanh chóng được cập nhật tại trang web
Bản đồ thống kê các vị trí đang thực hiện chia sẻ thiết bị SDR