Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cài đặt một số phần mềm SDR và trên Raspberry Pi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi!

Phần cứng:

  • Raspberry Pi 3/ Chuột, bàn phím kết nối
  • RTL-SDR v3

Phần mềm:

  • Hệ điều hành Raspberry Pi (Raspbian): https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
  • Phần mềm Etcher: https://www.balena.io/etcher
  • GQRX: http://gqrx.dk/download/gqrx-sdr-for-the-raspberry-pi

Cài đặt Raspbian bằng cách sử dụng phần mềm Etcher: Chọn tập tin hệ điều hành Raspbian đã tải về -> sau đó chọn thẻ nhớ và tiến hành nhấn nút Flash đề sao chép hệ điều hành vào thẻ nhớ.

Sau khi hoàn thành, bạn kết nối thẻ nhớ đã chuẩn bị vào Raspberry Pi và khởi động.

Tại Terminal tiến hành cài đặt gói hỗ trợ rtl-sdr:

sudo apt install rtl-sdr


Tải GQRX:

wget https://github.com/csete/gqrx/releases/download/v2.11.5/gqrx-sdr-2.11.5-linux-rpi3.tar.xz
tar xvf gqrx-sdr-2.11.5-linux-rpi3.tar.xz
cd gqrx-sdr-2.11.5-linux-rpi3
sudo apt update
sudo apt install gnuradio libvolk1-bin libusb-1.0-0 gr-iqbal
sudo apt install qt5-default libqt5svg5 libportaudio2

Nhấp đôi chuột vào phần mềm gqrx hoặc chạy trực tiếp từ Terminal