Nhà phát triển phần mềm SDR# vừa thông báo đến cộng đồng người sử dụng một gói phần mềm đã được tích hợp đầy đủ các Plugin vào một gói cài đặt duy nhất. Nếu bạn đã từng sử dụng SDR# phiên bản gốc tải tại airspy.com sẽ không có các plugin này và người dùng cần phải tải về, cài đặt và cấu hình thủ công; đôi khi có thể không hoạt động do không tương thích. Thật may mắn là đội ngũ SDR# đã kết hợp với Rodrigo Pérez công bố bản cài đặt tổng hợp các plugin này.

Ngoài các plugin, nó cũng tự động cài đặt trình điều khiển RTL-SDR và ​​giao diện đặc biệt dành cho RTL-SDR (R820T) có khả năng sử dụng các lựa chọn decimation và có các điều khiển riêng cho mỗi gain khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng nó để tự động cài đặt cho LimeSDR và ​​PlutoSDR.

Tải phần mềm tại đây: https://sdrchile.cl/en/

Tập tin cài đặt định dạng .exe khá đơn giản, bạn có thể chọn các plugin mong muốntrong quá trình cài đặt, bộ cài đặt sau khi thành công sẽ nằm tại thư mục SDRSharp trong ổ đĩa C: , các plugin được tích hợp trong gói này bao gồm:

 • Plugin Audio Processor
 • Plugin Audio Recorder
 • Plugin AUX VFO
 • Plugin Avia band 8.33 calculator
 • Plugin Baseband Recorder
 • Plugin Calico CAT
 • Plugin CTCSS decoder squelch
 • Plugin DCS decoder squelch
 • Plugin DDE Tracker
 • Plugin Digital Audio Processor
 • Plugin DSDtcp
 • Plugin FFT Grabber
 • Plugin File Player
 • Plugin Frequency Lock
 • Plugin Frequency Manager
 • Plugin Frequency Scanner
 • Plugin Gpredict Connector
 • Plugin IF Processor
 • Plugin IF Recorder
 • Plugin Level Meter
 • Plugin LimeSDR
 • Plugin Manager Suite
 • Plugin Meteor Demodulator
 • Plugin MPX Output
 • Plugin PAL/Secam TV
 • Plugin Pluto SDR
 • Plugin RTL-SDR 820T
 • Plugin SDRSharp Net Remote
 • Plugin SNR Logger
 • Plugin Time Shift
 • Plugin Toolbar