deprecated

Có nhiều bạn gởi yêu cầu đến T17Lab hướng dẫn cài đặt GRGSM trên Ubuntu 18 gặp lỗi do sử dụng các bài viết tham khảo cũ từ internet, do vậy T17Lab cung cấp máy ảo đã cài đặt các phần mềm và mã thực thi IMSI-Catcher. Đã thử nghiệm trên Vmware Workstation Pro/ VM Player 14.

Máy ảo Ubuntu 18 đã cài đặt GRGSM, GNURadio, IMSI-Catcher. Liên kết tải máy ảo: SDR_VM_Ubuntu18.7z (5.4G)

User: sdr / Password/sudo: sdr

 Bạn có thể tham khảo cách cài đặt tại đây: Hướng dẫn thu tín hiệu GSM trên Ubuntu 18